O nas

MOS CENTRUM

MOS CENTRUM jest placówką oświatowo - wychowawczą podlegająca Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.Siedziba Ośrodka znajduje się na terenach dawnego Fortu Traugutta, który był częścią Cytadeli Warszawskiej. Zostałon powołany do działalności jesienią 1959 roku jako Szkolny Wojewódzki Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego. Zadaniem jego było skupianie uzdolnionej sportowo młodzieży Warszawy. Obecną nazwę Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego posiada od października 1978 roku.

W skład kompleksu jakim dysponuje MOS wchodzi budynek administracyjny, schronisko młodzieżowe, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz korty tenisowe. W 2011 został ukończony projekt pełnowymiarowej hali który czeka na realizację.

Placówka realizuje nnowacyjne programy oświatowe i profilaktyczne, które zostały zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty. Mają one na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w sporcie. Skierowane są nie tylko do uczniów szkół Dzielnicy Śródmieście, ale także do dzieci z całej Warszawy.

Ośrodek jest organizatorem licznych imprez sportowych. Jedną z nich jest turniej piłki nożnej ,,Graj jak Robert Lewandowski", nawiązujący swą nazwą do osoby najsłynniejszego wychowanka MOS nr 3. Robert Lewandowski swoją młodzieżową przygodę z piłką trwającą przez cały okres szkolenia, aż do wieku seniorskiego przeżył w Varsovii.

Oprócz zajęć rekreacyjnych prowadzone jest także szkolenie sportowe w trzech dyscyplinach:

  • Piłki nożnej
  • Piłki ręcznej
  • Piłki siatkowej

W ramach współpracy ze szkołami tworzone są klasy o profilu sportowym:piłka ręczna, piłka nożna i piłka siatkowa. Zgodnie z opracowanym przez nas systemem szkolenia dzieci i młodzieży rozwój sportowy połączony jest ściśle z procesem edukacyjnym i wychowawczym. Szkoły partnerskie to:

  • Szkoła podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie Gimnazjum nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej
  • Gimnazjum Sportowe nr 35 w Warszawie
  • Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz Olszewskiej
  • LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Gen.Wł. Andersa
  • Zespół Szkół Gastronomicznych im. Eugeniusza Pijanowskiego (zajęcia fitness)

MOS podpisał porozumienie z klubami MKS MDK , UKS Atena i UKS Varsovia, dotyczącymi realizacji programu szkolenia sportowego prowadzonego przez Ośrodek tak aby najzdolniejsza młodzież mogła uczestniczyć w rozgrywkach sportowych.