Ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usług ochrony na 2022 rok

Zapytanie ofertowe ochrona MOS3.S.26.09.21

Formularz ofertowy Załącznik nr 1 ochrona MOS3.S.26.09.21

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowgo z dnia 22.12.2021 r. usługi ochrony

Zapytanie ofertowe Karty paliwowe na 2022 rok z dnia 30122021

Formularz ofertowy Karty paliwowe z dnia 30122021

Informacja o zamknięciu zapytania ofertowego z dnia 22.12.2021r. karty paliwowe

Zapytanie ofertowe OCHRONA na 2022 rok

Formularz ofertowy Karty paliwowe

Zapytanie ofertowe Karty paliwowe na MOS3.S.26.06.21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. oleju opałowego 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. konserwacji instalacji elektrycznej 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. IODO 2022

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 23.11.2021 r. usługi DDiD

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 23.11.2021 r. karty paliwowe

Zapytanie ofertowe konserwacja instalacji elektrycznych 2022 rok

Zapytanie ofertowe Karty paliwowe na 2022 rok

Zapytanie ofertowe na Dostawę oleju opałowego lekkiego w 2022 roku

Zapytanie ofertowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych w 2022 roku

Zapytanie ofertowe na usługi DDiD w 2022 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę ochrony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji IODO

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowgo z dnia 16.11.2020 r pełnienie funkcji IODO

Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2020 pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usług związanych z dezynsekcją, dezynfekcją i deratyzacją

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usług związanych z naprawą oraz konserwacją instalacji elektrycznych

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usług związanych z bezgotówkowym zakupem paliw ciekłych za pośrednictwem kart paliwowych

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usług związanych z dostawą i sprzedażą artykułów biurowych oraz środków czystości

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usług związanych z dostawą i sprzedażą oleju opałowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.karty paliwowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. oleju opałowego

Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2020 usługa ochrony

Zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2020 konserwacja instalacji elektrycznych

Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2020 dezynsekcja

Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2020 IODO

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 olej opałowy

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 karty paliwowe

Zał Nr 1 Formularz cenowy do zapytania ofertowego art. biurowe

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 artykuły biurowe

Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych

Zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2020 odpady komunalne

Sprawozdanie finansowe MOS nr 3 w Warszawie za 2019 :
https://dbfosrodmiescie.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Sprawozdania_finansowe/2019.htm 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. oleju opałowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy i sprzedaży artykułów biurowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy i sprzedaży artykułów biurowych

Zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2019 olej opałowy

ZAL1 Formularz cenowy do zapytania ofertowego art.biurowe

Zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2019 artykuły biurowe

nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ochrony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. konserwacji instalacji elektrycznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usług dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji

Zapytanie ofertowe na konserwację instalacji elektrycznej

Zapytanie ofertowe na dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację

Zapytanie ofertowe na ochronę osób i mienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IInformacja dla Wykonawców

Odpowiedzi na pytania 5

Odpowiedzi na pytania 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1.10.2018

Zmieniony Załącznik nr 2 specyfikacja techniczna

Zmieniony Załącznik nr 1 projekt wykonawczy cd_

Zmieniony Załącznik nr 1 projekt wykonawczy

Modyfikacja SIWZ_1.10.2018

Modyfikacja SIWZ_1.10.2018Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 27.09.2018

Modyfikacja SIW z 27.09.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3

MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 7 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 8 WYKAZ ROBÓT Z KIERO. BUDOWY

OGŁOSZENIE 500229127 - N - 2018

MODYFIKACJA SWIZ

Zawiadomienie o złożeniu odwołania

odwołanie do KIO - Ricco Polska Sport Sp. z o.o

Odpowiedzi na pytania 2

SIWZ MODYFIKACJA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZAŁĄCZNIK NR 7 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

 

Ogłoszenie nr 615546-N-2018 z dnia 2018-09-11 r.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. J. Kusocińskiego:

Remont Boiska Piłkarskiego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego; ul. Międzyparkowa 4,
Warszawa; dz. nr ew. 18, obręb 5-02-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 projekt wykonawczy

ZAŁĄCZNIK NR 1. cd

ZAŁĄCZNIK NR 1. cd

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik nr. 4 Formularz ofertowy

Załącznik nr. 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr. 6 Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Załącznik nr. 7 Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr. 8 Wykaz robót z kiero. budowy

Załącznik nr. 9 oświadczenie kierownika budowy

Załącznik nr. 10 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr. 11 Wzór umowy

Załącznik nr. 12 harmonogram

Załącznik nr. 13 oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę