MOS Centrum Cup

MOS Centrum CUP - Ma charakter cyklicznych turniejów piłki nożnej, piłki ręcznej oraz piłki siatkowej skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Turniej w zależności od rangi ma zasięg terytorialny lub ogólnopolski. Dla uczestników spoza Warszawy, organizowana jest wycieczka po kulturalnych atrakcjach miasta. Uczestnicy zajęć MOS nr 3 pełnią na nich role nieformalnych przewodników po swoim mieście.